เรื่องที่ 138 การประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ระดับประเทศ ประจำปี 2558

สำหรับคุณครูที่มีผลงานวิจัย สพฐ.เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ระดับประเทศ ประจำปี 2558

Slide1

รายละเอียดที่นี่ : http://www.obec.go.th/documents/60426

เรื่องที่ 137 ผลงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

ยินดีกับความสำเร็จของโรงเรียนชุมแพศึกษา ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ชื่นชมคุณครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนทุกคนครับ

35

 

ที่มา : http://art64.sillapa.net/sm-nation/modules/report/report_school_result_single.php?id=465&category_id=&category_name=

เรื่องที่ 136 เชิญชวนสมัครร่วมงานประชุมวิชาการ วทร. 22

34

เชิญชวนสมัครร่วมงานประชุมวิชาการ วทร. 22

 ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ขอเชิญชวนครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ  ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร. 22)ระหว่าง วันที่ 5 – 7  มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน วทร. 22 สามารถลงทะเบียนเพื่อส่งบทความออนไลน์ และติดตามข่าวสารต่าง ๆ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มนำเสนอผลงานวิชาการ ได้จากเว็บไซต์  http://econference.sut.ac.th/scimath22

เรื่องที่ 135 ยินดีต้อนรับรองณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง ด้วยความยินดี

rongnut

ร่วมต้อนรับรองณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง ด้วยความยินดีสู่รั้วเขียวชมพู ร่มนนทรี ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนนทรี อาคาร 1

เรื่องที่ 132 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่นปีการศึกษา2557

logokk64

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่นปีการศึกษา2557

 

0kคอมพิวเตอร์

okการงานอาชีพ

okคณิตศาสตร์

okดนตรี

okต่างประเทศ

okท้องถิ่น

okทัศนศิลป์

okนาฏศิลป์

okภาษาไทย

okวิทยาศาสตร์

okสังคมศึกษา

okสุขศึกษา

ที่มา http://182.93.221.141/web/e-office/getDetail.php?frontendid=6728

เรื่องที่ 131 ประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถนักเรียนด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล

ประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถนักเรียนด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สพม.25

http://182.93.221.141/web/e-office/getDetail.php?frontendid=6694