เรื่องที่ 178 ผอ.สมศ. รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ บรรยาย “หลักการ แนวคิด ทิศทาง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่”

ผอ.สมศ. รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ บรรยาย “หลักการ แนวคิด ทิศทาง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่” ตอนที่ 1

เรื่องที่ 177 บรรยายพิเศษ เรื่อง เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

บรรยายพิเศษ เรื่อง เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

 

เสวนา “แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา” ตอนที่ 1

เรื่องที่ 176 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/011/3.PDF

เรื่องที่ 175 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด (การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่)

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด (การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่)

เรื่องที่ 174 หลักเกณฑ์การแข่งขัน codingthailand.org

หลักเกณฑ์การแข่งขัน codingthailand.org สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชุมแพศึกษา วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคาร 5
โดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Coding Thailand เป็นโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศ โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ (Big Rock)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มุ่งพัฒนาแพลตฟอร์ม CodingThailand.org โดยร่วมมือกับ code.org องค์กรไม่แสวงหากำไร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์ชั้นนำระดับโลก พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร อาทิ ไมโครซอฟท์ (Microsoft) , กูเกิล (Google) และ อักษรเอ็ดดูเคชั่น (Aksorn Education) ฯลฯ เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม codingthailand.org ให้มีเนื้อหาการเรียนรู้ที่เหมาะกับเยาวชนไทย ในการที่จะส่งเสริมความสนใจในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการวิเคราะห์ ,แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการต่อยอดไปถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลในระดับสูง ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลให้พร้อมเข้าสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป

กิจกรรม

กิจกรรมการแข่งขันมี 1 ประเภท คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 ทีม

 

หลักเกณฑ์

 1. ดำเนินการแข่งขัน โดยคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม org ประกอบด้วยคณะครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนชุมแพศึกษา
 2. ผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม มีนักเรียน 2 คน กำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และครูผู้ควบคุม 1 คน จากโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอชุมแพทุกสังกัด
 3. สถานที่-วันเวลาแข่งขัน ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคาร 5 โรงเรียนชุมแพศึกษา วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลาในการแข่งขัน 12.00-13.30 น.
 4. การตัดสินผลการแข่งขัน ทีมที่สามารถผ่านด่านไปได้มากที่สุด 3 อันดับแรก เป็นรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
 5. ทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

 

คุณสมบัติ

 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนทุกสังกัด ทีมละ 2 คน และครูผู้ควบคุม 1 คน

 

กติกา

 1. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนที่ต้องการสมัครเข้าแข่งขันกรอกรายละเอียดที่แบบฟอร์ม

ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน สังกัดของโรงเรียนของนักเรียน 2 คน รายชื่อครูผู้ควบคุม 1 คน ที่ลิงค์สมัครhttps://goo.gl/forms/JMwBfYOVrgNOBoZ72

หรือ QR Code นี้

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (1 โรงเรียนส่งได้ 1 ทีมเท่านั้น คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ให้โรงเรียนที่กรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วน ลำดับที่ 1-20 เท่านั้น)

 1. การรายงานตัว นักเรียนและครูรายงานตัวที่หน้าห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 6 เวลา 10.00-11.00 น. โดยนักเรียนต้องนำใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทีมที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขัน
 2. ขั้นตอนในการแข่งขัน วิทยากรให้ความรู้และชี้แจงกติกา 30 นาที (คุณครูและนักเรียนรับฟังร่วมกัน) จากนั้นจะเป็นการแข่งขัน (เฉพาะนักเรียนเท่านั้น คุณครูออกจากห้อง) ใช้เวลา 60 นาที
 3. เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน นักเรียน 1 คนของแต่ละทีมออกจากห้อง เหลือนักเรียนเพียงทีมละ 1 คนรอรับการตรวจจากคณะกรรมการ เมื่อทีมใดได้รับการตรวจแล้วสามารถออกจากห้องได้
 4. คณะกรรมการจะประกาศผล หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นประมาณ 1 ชั่วโมง
 5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนชุมแพศึกษาในการแข่งขัน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.ธนเดช วิไลรัตนากูล โทร.093-3823597 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

กติกา:pdf

เรื่องที่ 173 หมู่ป่า 13 ชีวิต ติดถ้ำขุนหลวงนางนอน จ.เชียงราย 23 มิย 61

ป๋าแดง สุวรรณชาติ ชุดนี้ใหม่หมดครับฉายที่อเมริกาเมื่อเช้า 28 ก.ค.61
Part 1
http://abcnews.go.com/2020/video/mission-rescuers-jump-action-save-boys-thai-cave-56879256

Part 2
http://abcnews.go.com/2020/video/thai-cave-rescuers-expected-kids-die-mission-part-56879349

Part 3 http://abcnews.go.com/2020/video/big-home-runs-boys-rescued-thai-cave-days-56879466

Part 4
http://abcnews.go.com/2020/video/cave-divers-face-multiple-obstacles-day-thai-cave-56879162

Part 5
http://abcnews.go.com/2020/video/boys-apologize-parents-cave-coach-calm-part-56879108

ที่มา : สำนักข่าว abcnews อเมริกา

เรื่องที่ 172 10 อันดับ เทคโนโลยีที่จะหายไปจากโลกภายใน 5-10 ปี

10 อันดับ เทคโนโลยีที่จะหายไปจากโลกภายใน 5-10 ปี

เวลาผ่านไปเร็วเสมอ และเหมือนว่ายิ่งโลกหมุนเร็วขึ้นเท่าไหร่ เทคโนโลยีก็วิวัฒน์ตามโลกได้เร็วขึ้นเท่านั้น หากคุณมองย้อนกลับไปในปี 2010 คุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าเพิ่งผ่านมาเมื่อไม่นานนี้เอง นั่นเป็นปีที่ iPad เกิดขึ้นมาบนโลก เป็นปีที่มีการก่อตั้ง Kickstarter องค์กรที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของระดมเงินทุนเพื่อสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋ง อีกทั้งยังมี Square ที่ช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าทั่วไปรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านโทรศัพท์มือถือได้

ดังนั้นก็ไม่แปลกอะไร ถ้าหากภายใน 5-10 ปีข้างหน้า จะมีเทคโนโลยีเจ๋งๆอีกมากมายเกิดขึ้น แต่ขณะที่เราก้าวไปข้างหน้า เราเคยมองย้อนกลับไปข้างหลังบ้างหรือไม่ ว่าเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ เราทิ้งอะไรไปบ้าง? และนี่คือ 10 อันดับ เทคโนโลยีที่อาจกล่าวได้ว่าอยู่ในช่วงเฮือกสุดท้าย ก่อนจะโดนเทคโนโลยีใหม่กลืนกิน และถูกหลงลืมจนหายไปจากโลกภายใน 5-10 ปีนี้ ซึ่งบางเทคโนโลยี จะหายไปเร็วๆนี้แน่นอนครับ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=3FJ5PcbL7Tk