เรื่องที่ 145 แบบประเมินการจัดงาน “ 45 ปี ชุมแพศึกษา ” วันเสาร์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2558 ออนไลน์

45ycpss-6-qpr

แบบประเมินการจัดงาน “ 45 ปี ชุมแพศึกษา ”  วันเสาร์ ที่  11  เมษายน  พ.ศ.  2558 ออนไลน์ ณ  โรงเรียนชุมแพศึกษา  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น ท่านสามารถตอบแบบประเมินการจัดงาน “ 45 ปี ชุมแพศึกษา ” ได้ตั้งแต่วันที่ 11-30 เมษายน 2558
ทดสอบระบบวันที่ 9-10 เมษายน 2558 หากมีข้อเสนอแนะสามารถโพสต์แจ้งได้เลยครับ

ตามลิงค์นี้ครับ

เรื่องที่ 144 อีเมล์นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา ปีการศึกษา 2558

GEFE

อีเมล์นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา ปีการศึกษา 2558 ขึ้นต้นด้วยอักษร s ตามด้วยเลขประจำตัว เช่น s12345 สำหรับรหัสผ่านกำหนดครั้งแรกเป็น 12345678 ขอให้นักเรียนปีการศึกษา 2557 ทุกคนเข้าเปลี่ยนรหัสผ่านและใช้งานได้ที่หน้าของเว็บ http://www.google.co.th  คุณครูนพคุณ สืบเลย ได้เพิ่มเมล์ให้แล้ว เมล์ cpss.ac.th ไม่มีหมดอายุและให้พื้นที่ไม่จำกัด สอบถามได้ที่ อ.ธนเดช อ.นพคุณ อ.กิตติพงษ์

เรื่องที่ 143 ตรวจสอบอีเมล์ฝ่ายบริหารและครูโรงเรียนชุมแพศึกษา

GEFE

ตรวจสอบอีเมล์ฝ่ายบริหารและครูโรงเรียนชุมแพศึกษา ผิดพลาด เพิ่มเติม แก้ไข แจ้งที่ อ.ธนเดช วิไลรัตนากูล
การใช้งานเมล์ cpss.ac.th อยู่ในเอกสารวาระการประชุมครู 2/2558 วันที่ 13 มีนาคม 2558 กรุณาเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านและใช้งานได้แล้วครับ

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบ

เรื่องที่ 142 สพฐ.ประกาศนโยบายพัฒนาครูฯ ผ่านระบบ TEPE Online

สพฐ.เปิดตัว TEPE Online พัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำระบบเทคโนโลยี TEPE Online มาพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นหลัก เน้นการพัฒนาด้วยตนเอง อย่างทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา  เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของทางราชการ และคืนเวลาปฏิบัติราชการในหน้าที่ให้กับข้าราชการครู ทางสพฐ. จึงได้วางแผนปรับเปลี่ยนรูปการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบใหม่ เป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online (Teahers and Educational Personnels Enhancement Based on Mission and Funtional Areas as Major) ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีระบบ โดยเน้นให้พัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และมีกระบวนการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพให้บรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

โดยมีองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็น และสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละตำแหน่ง ซึ่งระบบ TEPE Online ประกอบด้วยส่วนของการพัฒนาตนเอง และส่วนการรับรองความรู้ โดยเริ่มจากความต้องการในการพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์การพัฒนา เลือกหลักสูตรเพื่อศึกษาเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การพัฒนาที่มีอย่างหลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ และองค์ความรู้สำคัญที่จำเป็น สามารถตรวจสอบผลการพัฒนา และเข้าสู่การทดสอบเพื่อรับรองความรู้จากศูนย์สอบจังหวัดที่มีอยู่ในทุกจังหวัด ด้วยกระบวนการที่ไม่ยุ่งย่าก ซับซ้อน และไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางเข้ารับการอบรมตามกระบวนการเดิมอีกด้วย

โดยครูทั่วประเทศสามารถเข้าสู่ระบบ TEPE Online ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินลงทะเบียนใด ๆ ทั้งสิ้น ที่สำคัญไม่ต้องละทิ้งห้องเรียนและครูยังมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นตามภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบอีกด้วย จึงเป็นการคืนความสุขให้ครูคืนความสุขให้นักเรียน ประชาชนและสังคมอย่างแท้จริง และเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของการเดินหน้าประเทศไทยในด้านการจัดการศึกษา

วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 14:14:55 น.

สพฐ.ประกาศนโยบายพัฒนาครูฯ ผ่านระบบ TEPE Online ลดการอบรมนอกสถานที่ ประหยัดเงินหลวง

ที่มา http://www.krobkruakao.com