เรื่องที่ 136 เชิญชวนสมัครร่วมงานประชุมวิชาการ วทร. 22

34

เชิญชวนสมัครร่วมงานประชุมวิชาการ วทร. 22

 ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ขอเชิญชวนครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ  ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร. 22)ระหว่าง วันที่ 5 – 7  มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน วทร. 22 สามารถลงทะเบียนเพื่อส่งบทความออนไลน์ และติดตามข่าวสารต่าง ๆ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มนำเสนอผลงานวิชาการ ได้จากเว็บไซต์  http://econference.sut.ac.th/scimath22

เรื่องที่ 135 ยินดีต้อนรับรองณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง ด้วยความยินดี

rongnut

ร่วมต้อนรับรองณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง ด้วยความยินดีสู่รั้วเขียวชมพู ร่มนนทรี ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนนทรี อาคาร 1

เรื่องที่ 134 ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

3

ทรงพระเจริญ….พระเจ้าอยู่หัวของชาวไทย

ชมรายละเอียดทั้งหมดที่ : http://www.oknation.net/blog/chalaimas/2012/12/03/entry-1

เรื่องที่ 133 คำขวัญวันเด็ก ปี 2558

1

2

 

ที่มา : http://www.kroobannok.com/73255

เรื่องที่ 132 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่นปีการศึกษา2557

logokk64

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่นปีการศึกษา2557

 

0kคอมพิวเตอร์

okการงานอาชีพ

okคณิตศาสตร์

okดนตรี

okต่างประเทศ

okท้องถิ่น

okทัศนศิลป์

okนาฏศิลป์

okภาษาไทย

okวิทยาศาสตร์

okสังคมศึกษา

okสุขศึกษา

ที่มา http://182.93.221.141/web/e-office/getDetail.php?frontendid=6728

เรื่องที่ 131 ประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถนักเรียนด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล

ประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถนักเรียนด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สพม.25

http://182.93.221.141/web/e-office/getDetail.php?frontendid=6694

 

 

เรื่องที่ 130 สพฐ.ฟื้นการพัฒนาขรก.ครูและบุคลากรฯ ด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-training(UTQ-Online)

สพฐ.ฟื้นการพัฒนาขรก.ครูและบุคลากรฯ ด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-training(UTQ-Online) 

09-12-57-1

คลิกลิงก์
www.utqplus.com

 

ที่มา http://www.kroobannok.com/70852

เรื่องที่ 129 จุดจบหลักสูตรใหม่เป็นแค่งานวิจัย

791818

วันนี้ (11 ส.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)เปิดเผยว่า ตามที่นายวินัย รอดจ่าย ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเตรียมการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ได้หารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นั้น ได้ข้อสรุปว่าในส่วนของวิชาหน้าที่พลเมือง ว่า สาระเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะใช้เนื้อหาของกกต.ส่วนวิชาประวัติศาสตร์ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ จะมีการอบรมครูแกนนำ จำนวน 1,200 คน โดยแบ่งการอบรวมเป็น 4 รุ่น 2 รุ่นแรก จะอบรมอยู่ในกรุงเทพฯ อีก 2 รุ่นอบรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างอบรมจะพาครูแกนนำไปทัศนศึกษายังโบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์ เพื่อให้ครูแกนนำได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และฝึกทักษะการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไปด้วยเลขาธิการ

กพฐ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับความคืบหน้าในการจัดทำร่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ที่ผ่านมา สพฐ. ได้จ่ายเงินค่าจ้างดำเนินการจัดทำหลักสูตรให้แก่ ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแล้ว ซึ่งยังเหลือเงินอีกจำนวนหนึ่งที่สพฐ.จะต้องจ่ายหลังจากที่ศ.ดร.ภาวิช ได้ยกร่างหลักสูตรเสร็จสิ้นและส่งมอบให้ สพฐ.ซึ่งมีกำหนดส่งมอบในเดือนธันวาคม 2557 นี้

“ที่ผ่านมาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ บอร์ด กพฐ. เคยวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ของร่างหลักสูตรดังกล่าวไปบ้างแล้ว และส่วนใหญ่เห็นว่ายังไม่ถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยน ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของนักวิชาการ และครูผู้สอน ที่เห็นว่ายังไม่จำเป็นต้องปรับทั้งระบบ แต่เห็นว่าควรจะมีการทบทวนและปรับในรายละเอียดเป็นรายวิชา อาทิ วิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง หรือแม้แต่หลักสูตรที่เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เหล่านี้ควรจะมีการปรับเนื้อหาเป็นระยะ ดังนั้น ขณะนี้ในส่วนของสพฐ.เองทำเฉพาะการปรับย่อย แล้วถ้าจะปรับอีกที่ก็ควรจะรอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ เกิดก่อน เพื่อให้รู้แนวทางการปฏิรูปประเทศว่าต้องการสร้างคนที่มีคุณลักษณะเช่นไร ถึงเวลานั้น ก็คงต้องมาปฏิรูปหลักสูตรกันอีกครั้งหนึ่ง ส่วนหลักสูตรที่ ศ.ดร.ภาวิช จัดทำนั้นก็เปรียบเสมือนงานวิจัยชิ้นหนึ่ง ที่สพฐ. คงนำไว้เป็นข้อมูลต่อไป ”เลขาธิการ กพฐ.กล่าว.

ที่มา http://www.dailynews.co.th/Content/education/258690

เรื่องที่ 128 แสดงความยินดีกับคุณครูชุมแพศึกษาสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น

12

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

คำสั่งสพม.25  คุณครูวิรังรอง ทองวิเศษ

วิทยฐานะครูชำนาญการ  คุณครูอารยา บุตรทา คุณครูภัทรพงษ์ แซงจันดา คุณครูแคทลียา มหาวงศ์ คุณครูกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล

คำสั่งสพม.25

 

เรื่องที่ 127 กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมสพม.25

กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมสพม.25  วันที่ 14-15 ตุลาคม 2557 รายละเอียด

ที่มา http://182.93.221.130/web/e-office/getDetail.php?frontendid=6473

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.