เรื่องที่ 101 แสดงความยินดีกับคุณครูชุมแพศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

 

ที่มา :  http://182.93.221.130/web/e-office/getDetail.php?frontendid=5923

เรื่องที่ 100 โอเน็ต ม.3 ประกาศผลแล้ว

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.กำหนดประกาศผลสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2556 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 19 มี.ค. 2557 นั้น ขณะนี้ สทศ.สามารถประมวลผลการสอบเสร็จก่อนกำหนด จึงได้ประกาศผลสอบโอเน็ตตั้งแต่เวลา 19.00 น.ของวันนี้( 17 มี.ค.) โดยนักเรียนสามารถดูผลสอบรายบุคคลและโรงเรียนสามารถดูคะแนนสอบรายโรงเรียนได้ทางเว็บไซต์ สทศ. http://www.niets.or.thสำหรับโรงเรียนที่ต้องการตรวจสอบผลคะแนนสอบโอเน็ต ม.3สำหรับคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 สามารถตรวจสอบผ่านทางระบบ RPSทางเว็บไซต์ สทศ.www.niets.or.th

ผอ.สทศ. กล่าวต่อไปว่าจากการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของการสอบโอเน็ต ชั้นม.3 พบว่า วิชาภาษาไทยมีผู้เข้าสอบ 680,652 คน คะแนนเฉลี่ย 44.25 คะแนนสูงสุด 84.70คะแนนต่ำสุด 0.00 สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เข้าสอบ 679,629คน เฉลี่ย 39.37 คะแนน สูงสุด 90.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ680,445 คน เฉลี่ย 30.35 คะแนน สูงสุด 100.00 คะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนน คณิตศาสตร์ เข้าสอบ 680,045 คน เฉลี่ย 25.45 คะแนน สูงสุด100.00 ต่ำสุด 0.00 คะแนน วิทยาศาสตร์ เข้าสอบ 679,113คน เฉลี่ย 37.95 คะแนน สูงสุด 100.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน สุขศึกษาและพลศึกษาเข้าสอบ 679,483 คน เฉลี่ย 58.30 คะแนน สูงสุด 95.00 คะแนนต่ำสุด 2.50 คะแนน ศิลปะ เข้าสอบ 679,269 คน เฉลี่ย 43.65 คะแนน สูงสุด95.00 คะแนน ต่ำสุด 2.50 คะแนนการงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าสอบ 679,249คน เฉลี่ย 44.46 คะแนน สูงสุด 92.00 ต่ำสุด 0.00 คะแนน

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/Content/education/

เรื่องที่ 99 สทร.รับสมัครอบรมการจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-Learning) โดยใช้ OBECLMS

สทร.รับสมัครอบรมการจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-Learning) โดยใช้ OBECLMS สนใจสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่างครับ

https://docs.google.com/forms/d/1WSN4UJnq7icjpc93dV4YFXqcSw-VikDokGDG8FpfAzw/viewform

ที่มา : http://www.obec.go.th/documents/47622

เรื่องที่ 97 คำสั่งคุมสอบ ONET ม.3 วันที่ 8-9 ก.พ.57

1

คำสั่งคุมสอบ ONET ม.3 วันที่ 8-9 ก.พ.57 คุณครูชุมแพศึกษาคุมสอบที่นาจานศึกษากับภูเวียงวิทยาคม

สนามสอบนาจานศึกษา  สนามสอบภูเวียงวิทยาคม  ศูนย์ย่อยชุมแพ

ที่มา :  http://182.93.221.130/web/e-office/getDetail.php?frontendid=5650

เรื่องที่ 96 ลงทะเบียนหลักสูตรอบรมด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557

Training

ผู้สนใจสมัครหลักสูตรอบรมด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด คลิกที่นี่ปุ่มลงทะเบียน

ที่มา : http://bet.obec.go.th/bet/1237

เรื่องที่ 95 ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2557

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ พุทธศักราช 2557 ให้แก่พสกนิกรชาวไทย เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม