เรื่องที่ 122 17-18 กค 57 สหวิทยาเขตชุมแพอบรม Scratch

DSCN1879

สหวิทยาเขตชุมแพอบรม Scratch นักเรียนในสหวิทยาเขตชุมแพจำนวน 72 คน วิทยากรโดยอ.ธนเดช วิไลรัตนากูล อ.กิตติพงษ์ จรัญศิริไพศาล อ.นพคุณ สืบเลย อ.ดนุพล ม่วงพรหม และคณะนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันแรกเป็นการฝึกทักษะพื้นฐาน วันที่สองเป็นการแข่งขันได้สิบทีมสุดท้ายนำเสนอชิ้นงาน รูปทั้งหมด

เรื่องที่ 121 อบรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สหวิทยาเขตชุมแพ 19-20 กรกฎาคม 2557

 

DSCN1918

 

19-20 กรกฎาคม 2557 อบรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สหวิทยาเขตชุมแพ

รูปทั้งหมด

เรื่องที่ 120 ประกาศนโยบายฉบับใหม่ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64

ประกาศนโยบายฉบับใหม่ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64

สพฐ. ได้ประกาศยกเลิกนโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ฉบับเดิม และได้ประกาศนโยบายใหม่ 29 ข้อ โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางประการ เช่น

- แบ่งระดับการแข่งขันเป็น
1) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขายโอกาส
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา
๔) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- พลศึกษาและสุขศึกษา คงไว้ ยกเว้นกิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา

รายละเอียด คลิกที่นี่

 

http://www.sillapa.net/home/

เรื่องที่ 119 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64ปีการศึกษา2557 สพม. 25

2

กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64ปีการศึกษา2557 สพม.25 ระหว่างวันที่ 10-15 ตุลาคม 2557

รายละเอียดที่นี่

เรื่องที่ 118 ประกาศเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

2

ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) สพฐ. ได้จัดทำเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 [คลิกที่นี่ ] ยังคงค้างเกณฑ์นักบินน้อย สพฐ.
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557  [คลิกที่นี่ ]
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  -  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        -  เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ] ยังคงค้างเกณฑ์หุ่นยนต์
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
8. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
9. ปฐมวัย วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
10. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
11. การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]

รายชื่อกิจกรรมทั้งหมด สพป.และสพม. [คลิกที่นี่ ]

 

 

http://www.sillapa.net/home/

เรื่องที่ 117 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการประเมินผลในระดับชั้นเรียน สพม.25

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการประเมินผลในระดับชั้นเรียน สพม.25 ดูรายละเอียดที่นี่ครับ

20

17

18

19

 

http://182.93.221.130/web/e-office/getDetail.php?frontendid=6346